Ťapka -rehabilitace jezevčíka s parézou pánevních končetin Dornovou metodou

Ťapka je šestiletá fenka jezevčíka, která podle majitelky začala zničehonic tahat zadní nohy za sebou a přestala chodit. MVDr.Jarosil navrhoval podrobnější vyšetření, což majitelé nechtěli, tak léčba probíhala konzervativním způsobem. Majitelka projevila zájem o rehabilitaci a MVDr.Jarosil po konzultaci souhlasil s rehabilitací.

6.ledna proběhla první rehabilitace a majitelka byla poučena o rehabilitační cvičení na doma. Při kontrolním ošetření byla sice fenka veselejší, ale zadní nohy ještě neovládala. Na třetí terapii ale přišla už sama po svých… 🙂

Blokády v pánevní oblasti,křížokyčelního kloubu a křížové kosti mohou a často způsobují vážnépohybové potíže psů, které mohou vést až k paréze končetin. Vzhledem k současnému sportovnímu a pracovnímu zatížení a občasným pádům při hře a nebo špatném doskoku psa tyto blokády vznikají velice často.Problém většinou nenastává hned, tělo zvířete si kompenzačními mechanismy ulevuje, až jednoho dne jsou všechny obranné systémy těla vyčerpány a z pohledu majitele pes přestane „najednou chodit“.
Vhodnou prevencí těchto stavů, zejména u psů v pracovní zátěži, dlouhohřbetých psů a psech po úrazech je PREVENTIVNÍ ošetření psa Dornovou metodou.