Rozšířené služby

Dornova metoda pro koně

Kompletní informace o fyzioterapii, rehabilitaci a Dornově metodě pro koně naleznete na www.fyziokun.cz.

Dornova metoda je jemná manuální terapie, prováděná v dynamice svalového aparátu. To se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta.Tímto pohybem se obchází svalová ochrana a je možná volná manipulace s klouby, kostmi a obratli. Navrácením kostí a kloubů na fyziologické místo se vyrovnává celková statika a dynamika.
DM je bezpečná terapie a zvířaty je velmi dobře přijímána.

koník

Původ Dornovy metody

Dornova metoda je známá především jako terapie humánní, její původ sahá daleko do minulosti, kdy se podobnými technikami ošetřovala i zvířata. Dieter Dorn, majitel pily v Lautrachu v Allgau si zablokoval páteř a proto  vyhledal sedláka známého tím, že umí napravovat bolavá záda nejen lidem, ale i zvířatům, především koním. Sedlák panu Dornovi pomohl od bolesti a pana Dorna jeho práce zaujala a naučil se od něj několik hmatů. Zanedlouho sedlák zemřel a pan Dorn začal sám intuitivně pomáhat lidem v okolí a postupně vypracoval metodu, kterou jeho žáci nazvali DORNOVA METODA.

Do České republiky se tato metoda dostala díky Mgr. Zuzaně Prouzové, která žila v Německu a tuto metodu se naučila a přivezla k nám.
Andrea Dunová propracovala metodiku DM pro zvířata a svou metodiku nyní vyučuje v Čechách i na Slovensku. Je jedinou lektorkou v republice, která komplexně školí svoje žáky a trvale sleduje jejich práci a poskytuje další vzdělávání.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

Dornovu metodu lze využít pro koně každého věku, doslova od hříběte po seinora. Posuny v kosterním aparátu už mohou vznikat při komplikovaném porodu a způsobovat zdravotní komplikace koni po celý život. U hříbat jsou poměrně časté blokády atlantooccipitálního skloubení, což Dornova metoda poměrně elegantně a snadno dokáže odstranit ( pokud se nejedná o blokádu komplikovanou vrozenou patofyziologií kostí etc.)

Dornova metoda, je stejně jako u psů a lidí nejvíce doporučována jako preventivní ošetření, zejména pak sportujících koní a koní v pracovní zátěži.

Dornova metoda je velice vhodná metoda v rehabilitaci zvířat po úrazech, po dohodě s ošetřujícím veterinárním lékařem, který stanoví vhodnost či nevhodnost ošetření zvířete touto metodou.

Dornovu metodu u koní lze doporučit zejména při:

 • po zaléčení akutního stádia laminitis
 • po kolizích na překážkách ( stržení překážky hrudní kostí, zakopnutí na překážce, pád na překážce), opět po dohodě s veterinářem
 • nerovnoměrné postoje – zúžený postoj, kravský postoj, špalkové kopyto, patofyziologie kopyt (nejlépe ve spolupráci s kovářem )
 • prevence sportujících koní před sportovní sezónou a po sezóně
 • při neochotě k pohybu koně, celkové ztuhlosti, bolestivosti zad, snížené výkonnosti, neochotě pracovat na jednu stranu

Pro koho DM vhodná není

Dornovou metodou nelze ošetřit zvířata, která nejsou klinicky zdravá,mají zvýšenou tělesnou teplotu, oteřenou ránu, vředy, mají zhmožděné a nebo narušené svaly, zlomeniny a nebo akutní revmatický stav kloubů, srostlé obratle. Březí zvíře může být ošetřeno ve výjimečném případě.
Zvíře, které utrpělo úraz, může být ošetřeno nejdříve za tři dny po úrazu a to po  zhodnocení stavu koně terapeutem a konzultaci s ošetřujícím veterinárním lékařem.

Nelze ošetřit zvíře, kterému byla diagnostikována rakovina.

POSTUP OŠETŘENÍ KONĚ DORNOVOU METODOU

 • před ošetřením koně obdrží majitel emailem informace o postupu při ošetření koně
 • seznámení terapeuta s koněm a jeho majitelem,  navázání kontaktu se zvířetem
 • obeznámení terapeuta se zdravotním stavem koně, majitel vyplní kartu zvířete a souhlas s ošetřením
 • zrakové posouzení zvířete, zrakové posouzení koně v pohybu na vodítku, kůň je předvedený majitelem
 • ošetření Dornovou metodou, majitel je vždy přítomen
 • seznámení majitele s výsledkem ošetření, případné doporučení na další vyšetření u veterinárního lékaře (viz níže)
 • ošetření koně trvá cca 60 minut

Spolupráce s veterinárním lékařem

Pokud bude ošetřováno zvíře po úraze, nemoci a nebo operaci, vyžaduji předem sdělení kontaktu na Vašeho veterinárního lékaře za účelem konzultace stavu Vašeho koně. Vyhrazuji si právo terapii koně odložit na pozdější termín, bude-li to vyžadovat zdravotní stav zvířete.

Po terapii DM Vám mohu doporučit návštěvu veterinárního lékaře ohledně RTG vyšetření problémových partií, případně dalších vyšetřeních. Zda doporučení budete akceptovat, je rozhodnutí Vaše.

Protože kůň a jezdec tvoří jeden celek, je velice vhodné, když terapii Dornovou metodou absolvuje i samotný jezdec. Protože pouze vyvážený kosterní aparát koně a vyvážený kosterní aparát jezdce může tvořit harmonický pár.

Informace o Dornově metodě PLUS pro lidi naleznete zde.

IMG_20160719_184747

Dornova metoda PLUS pro lidi

Dornova metoda je jemná manuální technika, napravující chybné postavení kostí a kloubů v těle. To se děje za aktivního pohybu pacienta. Dornova metoda pro lidi je bezpečná technika, pracujeme za přirozeného pohybu tlakem na příslušný kloub či obratel dlaní a nebo palcem do prahu bolesti pacienta.

Dornova metoda vyrovnává statiku těla, a hlavně odstraňuje příčinu problému a ne pouze příznaky. 

Dornova metoda odstraňuje hlavní příčinu mnoha potíží s páteří, držením těla a celkovou statikou těla a tou je nerovnost končetin, zapříčiněná špatným uložením kyčelní hlavice do jamky, a nerovné postavení pánve. (což je mimochodem častou příčinou neplodnosti žen a dnes už je zaevidovaných mnoho a mnoho dětí narozených právě po ostranění posunů a blokád v těle matky Dornovou metodou ). Jako zázrakem po usazení kyčlí na fyziologické místo a dorovnání pánve se skoliotické držení těla mírní. Šarlatánství? Nikoliv. Osa páteře se křiví ve snaze tělo udržet pokud možno v ose. Pokud je křivý základ (=délka končetin, rovnováha pánve), zákonitě nemůže být rovný zbytek těla.

Je to to samé, jako byste se rozhodli na křivém základu domu postavit rovnou stavbu. Špatné postavení obratlů ovlivňuje i funkci vnitřních orgánů a také psychiku člověka. Tělo dokáže nerovnosti delší dobu kompenzovat jinými nerovnostmi, dlouhodobými svalovými spasmy, ale jednoho dne je člověk nucený vyhledat odborníka s akutní bolestí zad. Pokud se nejedná o bolest vzniklou úrazem či nehodou, rozhodně se nejedná o náhlý problém. Tělo už jen dosáhlo maximálních možností, jak se snažit udržet tělo různými patofyziologickými postaveními v opěrném aparátu udržovat v mezích mírné a nebo žádné bolestivosti a rozumné funkčnosti. Ale jednoho dne už tělo dál nemůže a objeví se bolest a omezení funkčnosti postižené oblasti….

páteř naležato

Původ Dornovy metody

Dieter Dorn,( * 13. 8 1938; † 19. 1 2011),  majitel pily v Lautrachu v Allgau si zablokoval páteř a proto  vyhledal sedláka známého tím, že umí napravovat bolavá záda nejen lidem, ale i zvířatům, především koním. Sedlák panu Dornovi pomohl od bolesti a pana Dorna jeho práce zaujala a naučil se od něj několik hmatů. Zanedlouho sedlák zemřel a pan Dorn začal sám intuitivně pomáhat lidem v okolí a postupně vypracoval metodu, kterou jeho žáci nazvali DORNOVA METODA.

Dornova metoda v Čechách

Do České republiky se tato metoda dostala díky Mgr. Zuzaně Prouzové, která žila v Německu a tuto metodu se naučila a přivezla k nám.  Zuzana Prouzová a Josef Púry vyučují u nás v ČR Dornovu metodu PLUS ( Plus proto, protože se původní dornovská metodika rozšířila o mnoho nových a užitečných hmatů a stále se vyvíjí dále a také proto, aby se odlišili od jiných „lektorů“ v masérských školách, kteří houfně Dornovu metodu učí také ). Oba lektoři jsou autorizovaní mezinárodní společností Dornovy metody, certifikáty jimi vydané mají platnost na celém světě. Jsou uvedeni v mezinárodní listině akreditovaných lektorů.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

Pro každého člověka každého věku vyjma níže uvedených kontraindikací.

Dornova metoda je prospěšná jako preventivní péče o opěrný aparát i jako nástroj pro řešení zdravotních obtíží:

 • odstranění dlouhodobých bolestí hlavy a migrén
 • bolesti zad
 • neplodnost bez určené příčiny
 • zlepšení funkce pohybového aparátu
 • zmírnění projevů artrozy kloubů
 • skolioza páteře a skoliotické držení těla

Pro ošetření Dornovou metodou existují kontraindikace a částečné kontraindikace, kdy nelze aplikovat tuto metodu vůbec a nebo s omezením:

 • výhřez meziobratlových plotének
 • revmatoidní artritida
 • artroza 4.stupně
 • úraz, který nebyl vyšetřen lékařem mladší šesti týdnů
 • rakovina
 • osteoporoza
 • rozštěp páteře

Před ošetřením budete terapeutem požádáni o vyplnění zdravotního dotazníku a proběhne vstupní pohovor k ošetření, který slouží k seznámení pacienta s průběhem terapie a k vyloučení možných kontraindikací.

páteř web 2