Tag Archive

Trigger points terapie

Trigger point, spouštěcí, nebo také spoušťový bod je označení pro místo ve svalu, které je nadměrně dráždivé místo, při stlačení velmi bolestivé, které většinou způsobuje takzvanou přenesenou bolest. Trigger point, umístěný v jednom místě svalu vyvolává bolest v jiné části svalu a nebo dokonce bolest v jiném svalu či šlaše, zdánlivě s trigger pointem nesouvisející. Takový přenos bolesti způsobuje zejména vzájemné propojení  nervových zakončení napříč svalovou skupinou. Read More